Zemin Temizleme Makinası Kullanımının Etkinliği ve Uygulanabilirliği: Bir Akademik İnceleme