Lojistik ve depolama sektöründe hız ve verimlilik her şeyden önde gelmektedir. Depo alanlarının hijyen uygulamaları da gündelik faaliyetler açısından önemli bir yer tutmaktadır. Zemin temizleme uygulamalarında doğru zemin otomatlarının kullanımı hem vakit, hem de maliyet tasarrufu meydana getirecektir.

Lojistik ve depolama sektörleri, bilindiği gibi hızın ve verimliliğin kritik önemde olduğu iş kollarındandır. İşletmelerin faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmeleri, özellikle uzun vadede işletme sağlığı için hayati bir konumdadır.

Bütün bunların yanı sıra, depolama alanlarının hijyeni de son derece kritik öneme sahiptir. Özellikle toza ve kire hassas ürünlerin depolama uygulamalarında rutin temizleme işlemleri hassasiyetle yapılmalıdır.

Zemin temizleme uygulamalarında yer temizlik makinaları ve zemin otomatlarının kullanımı, geniş alanlara sahip depo ve antrepolarda yüksek verimlilik sağlayacağı gibi işçilikten ve kayıp zamandan da önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır.